List okólny - wybory lokalne w sprawie połączenia gmin Skagabyggðar í Húnabyggðar 8. do 22. czerwca 2024

Władze lokalne Skagabyggðar í Húnabyggðar zgodziły się na przeprowadzenie wśród mieszkańców wyborów w sprawie połączenia gmin. Wybory odbędą się w dniach 8 – 22 czerwca 2024 r. Wybory są wiążące i aby połączenie mogło nastąpić, wymagana jest zgoda większości mieszkańców każdej z gmin.

Opinia komitetu współpracy

Samorządy obu gmin przedyskutowały opinię komisji współpracy, na temat połączenia, opartą na przygotowanym przez komisję raporcie w sprawie ewentualnego połączenia gmin. Komisja Współpracy, po wcześniejszych konsultacjach i analizie sytuacji oceniła, że połączenie gmin w jedną gminę byłoby krokiem naprzód. W ten sposób powstanie silna gmina o większym wpływie i silniejszej bazie operacyjnej, która zapewni możliwość poprawy usług dla mieszkańców. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z tą opinią i jej założeniami na stronach internetowych Húnabyggð i Skagabyggð.

 

Propozycja komitetu współpracy

Złożona przez komisję współpracy propozycja połączenia stanowi, że samorząd lokalny Húnabyggðar przejmie zarządzanie połączoną gminą, jeśli połączenie gmin zostanie zatwierdzone. Obecne władze lokalne Skagabyggðar przejmą rolę samorządu realizującego określone zadania dotyczące interesów regionu i jego mieszkańców w bieżącej kadencji. Komisja przejść górskich (Fjallskilanefnd) Skagabyggðar działałaby bez zmian przez resztę okresu wyborczego.

 

Zakłada się że podjęte zostaną starania o współpracę z gminą Skagaströnd tak aby dzieci mogły uczęszczać do przedszkola i szkoły podstawowej w tej gminie, jeśli rodzice sobie tego życzą. Jak również podjęte będą starania o umowy w sprawie kontynuacji uczestnictwa osób starszych i niepełnosprawnych, które tego sobie życzą w pracy społecznej oraz o współpracę ze strażą pożarną w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego czasu reakcji.

 

Spotkania mieszkańców

W czerwcu odbędą się spotkania mieszkańców podczas których przedstawiona zostanie opinia komisji współpracy wraz z kryteriami stanowiącymi podstawę propozycji połączenia gmin.

Na spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań i prowadzona będzie dyskusja z mieszkańcami.

W Skagabyggð:

spotkanie mieszkańców odbędzie się w Skagabúð w poniedziałek, 3 czerwca o godz. 20:00.

W Húnabyggð:

Spotkanie mieszkańców odbędzie się w domu kultury w Blönduós, we wtorek 4 czerwca o godz 20:00.

 

List ten można uzyskać w języku angielskim na stronach internetowych gmin http://www.skagabyggd.is i http://www.hunabyggd.is wraz z instrukcjami dotyczącymi wyborów lokalnych

List ten można uzyskać w języku polskim na stronach internetowych gmin http://www.skagabyggd.is i http://www.hunabyggd.is wraz z instrukcjami dotyczącymi wyborów lokalnych

 

Organizacja wyborów

Obywatele Islandii i Skandynawii mają prawo do głosowania jeżeli mają ukończone 16 lat przed końcem terminu głosowania, 22.czerwca 2024 r. i posiadają zarejestrowane miejsce zamieszkania w jednej z gmin w dniu 16. maja 2024 r. Mieszkańcy niebędący obywatelami Islandii, którzy spełniają te same warunki co obywatele Islandii i legalnie przebywali w tym kraju nieprzerwanie przez ostatnie trzy lata przed rozpoczęciem wyborów, również mają prawo do głosowania. Spis wyborców będzie można przeglądać na 14 dni przed rozpoczęciem wyborów na stronie internetowej:

http://www.skra.is/folk/kjorskra-og-kosningar/hvar-a-eg-ad-kjosa

Wybory odbywają się osobno, w każdej z gmin. Wyborcy oddają głosy na terenie gminy swojego miejsca zameldowania.

 

Lokale wyborcze

W Skagabyggð wybory odbędą się w Skagabúð. Godziny otwarcia lokalu wyborczego to:

8 czerwca 2024 o godz 12:00-14:00

15 czerwca 2024 r. o godz 12:00-14:00

22 czerwca 2024 o godz 12:00-18:00

W Húnabyggð wybory odbędą się w urzędach miejskich Húnabyggð pod adresem Hnjúkabyggð 33 oraz w Centrum Sportowym przy Melabraut 2 w Blönduós:

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego:

9:00-15:00 w dni powszednie

Godziny otwarcia Centrum Sportowego:

8 czerwca 2024 o godz. 12:00-16:00

22 czerwca 2024 o godz. 10:00-18:00

Wybory pocztowe

Jeżeli mieszkaniec nie może się stawić w lokalu wyborczym w terminie wyborów, istnieje możliwość złożenia wniosku o oddanie głosu drogą korespondencyjną. Wniosek taki należy złożyć e-mailem lub telefonicznie wskazując, czy dokumenty wyborcze mają zostać przesłane mieszkańcowi pocztą, czy e-mailem.

W przypadku głosowania korespondencyjnego mieszkaniec ma obowiązek dostarczyć kartę do lokalu wyborczego przed zamknięciem lokali wyborczych w dniu 22 czerwca 2024 r.

 

Kontakt w sprawie wyborów korespondencyjnych

Skagabyggð:
Bjarney Ragnhildur, bjarneyragnhildur@gmail.com
sími: 867-4566

 

Húnabyggð:
Katrín Benediktsdóttir, katrin@hunabyggd.is
sími: 455-4700

Getum við bætt efni þessarar síðu?